Informationsmöte för EU-programmet Ett Europa för Medborgarna

Den 3 oktober kl. 10:00 – 12:30 på Nobelvägen 21.

Programmet syftar till att främja demokratisk delaktighet, samhällsengagemang och bidra till en större förståelse för den europeiska unionen.

Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU.

Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.

Enklare förtäring serveras i samband med avslutningen.

Anmälan sker senast den 29 september 2017 via följande länk:
https://simplesignup.se/private_event/101969/c630481aaa

Mer information