Informationsmöten om öppen utlysning från AMIF

I början av 2017 finns möjlighet att ansöka om medfinansiering från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden i Sverige. Delar av fondens nationella program är öppet för ansökningar under perioden 16 januari 2017 till och med 3 mars 2017.

Här finns information om utlysningen och utlysningsvillkoren

För att informera om vilka insatser det går att söka stöd för och hur ansökningsprocessen ser ut bjuder vi in till informationsmöten. I samband med mötena går det också att boka tid för att diskutera enskilda projektidéer.

Informationsmöte i Malmö
Måndag 6 februari 2017
Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö.

Anmälan till informationsmöte

Läs mer: www.migrationsverket.se