Inspirationsworkshop om socialt företagande för idéburna aktörer

Vardagsmenyn den 27 januari kl. 13:00-14:00

Välkommen på en inspirationsworkshop om socialt företagande!

I Malmö behövs fler sociala innovationer och sociala företag. Den idéburna sektorn spelar en nyckelroll i utvecklingen.

Tillväxtverket genomför på uppdrag av regeringen i samverkan med Arbetsförmedlingen ett nationellt program 2016 – 2018 med insatser som stimulerar till fler arbetsintegrerande sociala företag som startas och växer. Denna och andra satsningar inom området social innovation och socialt företagande bidrar till att öppna nya möjligheter för idéburna organisationers arbete med att skapa ett mer inkluderande och socialt hållbart Malmö.

Under workshopen ges en introduktion till socialt företagande med fokus på vilka roller idéburna aktörer kan spela i utvecklingsprocesser för fler sociala företag. Syftet med workshopen är att inspirera och väcka idéer som kan vidareutvecklas i samband med en uppföljande träff som genomförs den 10 februari.

Workshopen hålls av Social Innovation Skåne – ett samverkansprojekt mellan Coompanion Skåne, NÄTVERKET Idéburen Sektor Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap och Mötesplats Social Innovation på Malmö högskola. Projektet ska bidra till att de skånska stödstrukturerna för sociala innovationer och socialt företagande utvecklas så att fler samhällsförbättrande idéer ser dagens ljus.

Föreläsare: Rebecka Hinn och Eva Hartman, företagsutvecklare på Coompanion Skåne och ansvariga för socialt företagande i Social Innovation Skåne.

Mer information och anmälan

OBS! Ny plats!
Från och med nu förlägger vi Vardagsmenyn i vårt konferensrum på Nobelvägen 21.