Inställd vardagsmeny 18 oktober kl. 11-12

Tyvärr måste vi ställa in Vardagsmenyn den 18 oktober kl. 11-12, Förverkliga dina och din förenings idéer och gör Malmö ännu bättre! Vi hoppas kunna återkomma med denna föreläsning.