Kulturell- och interkulturell kompetens – Vad är det?

Ideella mötet den 17 november kl. 19:30-21:00

Det talas idag en hel del om mångfald och integration, om både kulturell- och interkulturell kommunikation. Kunskaper om kulturell olikhet betraktas idag inte bara ”något som är bra att ha” utan som en skyldighet, något som vi alla bör ha. Om detta är sant, behöver vi också en uppsättning nya verktyg att arbeta med, verktyg att beskriva och kommunicera den egna kulturen med och verktyg som hjälper oss att förstå andras. Vad menar vi egentligen med kulturell olikhet och vad är det nya som vi måste lära oss för att kunna hantera kulturmöten?

Föreläsare: Bo Norlund som ansvarar för kurser i ämnet interkulturell kommunikation på Malmö högskola. Han har anlitats av både Internationella sekretariatet för Malmö högskolas internationaliseringsarbete och Räddningstjänst SYDs utbildningar av kommunikatörer.

Mer information