Kulturstödsenheten: Ansök om projektstöd senast 1 mars

Projektstöd är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer, till exempel musik, dans, teater, bild & form, litteratur och film. Ni måste vara en fristående kulturorganisation i Malmö för att kunna söka detta stöd.

Denna ansökningsomgång avser kulturprojekt som äger rum under 2017. Sista ansökningsdag är den 1 mars.

Information och blanketter:
http://malmo.se/Kultur–fritid/Kultur–noje/Kulturstod–stipendier/Projektstod.html