Kunskaps- och utbildningsnätverk: Utbildare

Den 22 november kl. 18:00 – 20:00

Kraften och kunskapen i föreningslivet är större än vad man många är medveten om. Flera föreningar har i sitt syfte att utbilda och sprida kunskap om det man brinner och verkar för. Förutom den interna medlemsutvecklingen arrangerar man utbildningar, seminarier, workshops, läger och liknande olika målgrupper. Målgrupperna varierar beroende på inriktning och upplägg. Likaså hur publika de är.

KC Malmö tar nu ytterligare ett initiativ för att stärka föreningslivets konkurrenskraft och genomslag.
Vi vill stärka alla de som aktivt verkar i en roll där man för ut föreningens budskap eller utbildar i dess namn.  Många föreningsutbildare har ingen mötesplats där man kan träffa likasinnade eller få kunskapspåfyllnad i hur man utvecklas som utbildare/föreläsare.

KC Malmö bjuder in till en träff den 22 november kl. 18.00 – 20.00
där föreningslivets utbildare får träffas för att dels ta del av en inspirationsföreläsning, dels diskutera vad man behöver för att bli bättre i sin roll som utbildare.
Inspirationsföreläsningen hålls av Eva Westerling. Eva är skådespelerska som arbetar som professionell sjukhusclown, och som vid varje ”framträdande” måste leverera en lyckad föreställning. Hur förbereder man sig för det? Eva kommer att ge tips och idéer som hon tillämpar.

Anmälan
I anmälan ska anges inom vilket/vilka ämnen/områden ni utbildar i. Anmäl er på följande länk: https://simplesignup.se/private_event/105032/d1c3715690

Plats
KC Malmö, Nobelvägen 21 i Malmö

Välkommen till en spännande och utvecklande träff!

För frågor och funderingar kontakta
Olle Möller, 0708-99 55 37, olle.moller@kcmalmo.se