Kurs i utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

Kursen hålls på Socialhögskolan (Lunds Universitet) och fokuserar på utvärderingsteori och utvärderingsmodeller. Den ger 7,5 hp och går på kvartsfart. Stig Linde som är kursföreståndare forskar om civilsamhället och har länge fokuserat på utvärderingspraktiker i idéburen sektor.

Kursens innehåll
Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande som vill ha både en teoretisk och en praktisk guidning till utvärderingsmodellers förtjänster och svagheter. Förutom föreläsningar av experter på området och litteraturseminarier så får du även granska utvärderingar och själv planera en utvärdering genom att skriva en egen utvärderingsdesign.
Under kursen får du:
– kunskap om teorier och forskning som kan hjälpa dig att läsa utvärderingar kritiskt
– teoretisk och praktisk guidning av olika utvärderingsmodeller
– diskutera vilken roll utvärderingar spelar för lärandet inom socialt arbete
– problematisera frågor kring utvärderingar i granskningssamhället

Kursen innehåller föreläsningar och litteratur som behandlar kunskapsproduktion ur vetenskapsteoretiska och kunskapssociologiska perspektiv. På kursen blir du presenterad för centrala utvärderingsmodeller där fokus ligger både vid modellernas praktiska och tekniska sida liksom vid deras teoretiska bas. Olika aspekter av evidensbaserade studier och evidensbaserad praktik kommer du också att få ta del av. På kursen skriver du dessutom en utvärderingsplan om ett utvärderingsobjekt som du själv väljer inom det sociala fältet. Kurstillfällena koncentreras till en gång i månaden (1-2 dagar).

Efter kursen
Målet är att du efter kursen ska kunna läsa utvärderingar kritiskt med en blick för vilka kriterier
som ligger bakom utvärderingens bedömning. Efter kursen ska du också kunna planera och utföra
utvärderingar bättre än tidigare och samtidigt förstå vad som behövs för att beställa en utvärdering.
Kursen går på kvartsfart över en termin. Kursen kan ingå i en magister/masterexamen i socialt arbete.

Mer information finns på
www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOAN50/

Ansök på www.antagning.se senast 18 april!

Har du frågor?
Kontakta studierektor Leili Laanemets, leili.laanemets@soch.lu.se
eller kursföreståndare Stig Linde, stig.linde@soch.lu.se