Kvalificerad omvärldsanalys

Vardagsmenyn den 19 december kl. 09:00 – 11:00

Jonas Alwall introducerar några av de mer kvalificerade metoder för omvärldsanalys som kan vara aktuella för en organisation som står inför stora utmaningar, vill skapa en omorientering i verksamheten eller genomföra en satsning på ett stärkt strategiskt arbete. Utgångspunkten för workshopen är att arbeta med de deltagandes egna organisationer: deras identiteter, behov och strategiska överväganden.

Föreläsare: Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola. Han var aktiv i utvecklandet av kandidatprogrammet Mångfaldsstudier på högskolan och genomförde där kursen Omvärldsanalys för mångfaldsarbete.

Mer information och anmälan