Leda samtal om samverkan

Utbildningsdagen Leda samtal om samverkan rustar för att leda lärande-samtal om hur samverkan kan spela roll.

  • Är du engagerad för Malmö och vill lära mer om hur man bättre samverkar
    tillsammans med andra?
  • Vill du få en introduktionskurs i facilitering – att leda medskapande möten?
  • Vill du direkt använda kunskapen för att bidra till att bygga upp
    kunskapsbasen kring hur vi kan bygga starkare samverkan mellan
    föreningslivet och Malmö stad?

Utbildningen är en del av Malmöandan – Överenskommelsen Malmö – en process för att fördjupa samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad och genomförs i samarbete med KompetensCenter Idéburna Malmö. Ledare för kursen är David Ershammar, m.fl.

När: 20 oktober kl 08.30-16.00
Deltagarna håller i en workshop under november månad. Återsamling – en halvdag i början av december.
Var: Nobelvägen 21
Kostnad: Ingen kostnad

Mer information och anmälan