Malmötimmen – Fritidsförvaltningen

Måndagen den 4 december kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet. Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Dagens innehåll:
Fritidsförvaltningens uppdrag och samarbete med föreningslivet i Malmö.
Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef på fritidsförvaltningen berättar om hur föreningslivet får stöd till utveckling via bidrag, utbildning och tillgång till aktivitetsytor.
Under timmen ges möjlighet att ställa frågor, ge synpunkter och förslag till hur samarbetet kan utvecklas.

Mer information och anmälan