Malmötimmen Miljöförvaltningen

Måndagen den 12 februari kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet.

Dagens innehåll presenteras av Miljöförvaltningen.
”Så arbetar Malmö stad med hållbar och klimatsmart mat”.
Gunilla Andersson, projektledare
”Malmö Fairtrade City – schysst och etiskt konsumtion. Ditt val gör skillnad!”
Emma Börjesson, projektledare
”Så jobbar Malmö Stads konsumentrådgivare med konsument- och hållbarhetsfrågor i stadens skolor”.
Henrik Engbladh och Nana Christensen, konsumentrådgivare.

Mer information och anmälan