Media har en central roll i samhällsdebatten

Vardagsmenyn den 5 april kl. 11:00-12:00

Opinionsbildning ur ett journalistiskt perspektiv.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i opinionsbildning och opinionsjournalistik.
Vad är opinionsjournalistik och hur bedrivs den?
Har du redan nu någon fråga till Heidi Avellan kan du ange den vid anmälan.

Föreläsare: Heidi Avellan
Politisk chefredaktör, chef för ledarredaktionen Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Mer information och anmälan