Medskapande workshop om motivation i ideellt engagemang

Den 8 mars kl. 16:00 – 18:00

Vad är det som gör att 53% av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt?
Vad är det som motiverar dem?

Under denna medskapande workshop på två timmar ges du och din organisation tid att diskutera och reflektera över motivation i ideellt engagemang. Hur kan vi vi vår organisation skapa de bästa förutsättningarna för att volontärer ska trivas?

Fokus för workshopen är erfarenhetsutbyte och gemensamma samtal utifrån ämnet motivation. Var med och skapa en inspirerande eftermiddag där du kan skapa nya kontakter och utbyta idéer med andra ideella organisationer!

Praktisk information
När: Torsdag 8 mars 2018, kl. 16:00-18:00
Plats: Nobelvägen 21 i Malmö
Deltagare: Ideella organisationer/föreningar/stiftelser/trossamfund med verksamhet i Skåne. Max två deltagare från varje organisation
Pris: Kostnadsfri tack vare samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.
Anmälan: Senast 1 mars 2018. Klicka här!
Frågor? Kontakta Emelie Edin, 070-700 39 30 eller emelie.edin@volontarbyran.org

Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation.