Nominera till Malmö Ideellas priser 2017

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation har instiftat tre priser för att uppmärksamma aktörer som tillfört något alldeles extra för den idéburna sektorn i Malmö.

Nominering sker senast 25 mars via detta webformulär:
https://docs.google.com/forms/d/1xoVaqxQ39ncGCt_N1ZsL-KW_Y4iea8GUdQmpCW-fato

Juryn kommer att offentliggöra vinnaren senast 4 april. Priserna delas ut vid Malmös föreningsgala den 4 maj. Frågor sker via info@mip.org.se

Årets föreningsinsats för Malmö
Priset ”Årets föreningsinsats för Malmö” tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året 2017 bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt. Prissumman är 10.000 kronor.

Årets nya förening
Priset ”Årets nya förening” tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret 2017 utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang. Prissumman är 5.000 kronor.

Årets insats för Malmös idéburna sektor
Priset ”Årets insats för Malmös idéburna sektor” tilldelas en förvaltning, myndighet, enskild tjänsteperson, politiker eller privatperson som på ett föredömligt sätt gjort skillnad för den idéburna sektorn under året 2017. Prissumman är 5.000 kronor som kan överlämnas till vinnarens val av välgörande organisation.