Ny skrift om att rekrytera jämställt till styrelser

Volontärbyrån har lanserat en ny skrift som ger föreningar tips råd kring att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i styrelsen.

Skriften har tagits fram som en del av projektet ”Aktivt medborgarskap oavsett kön”, som Volontärbyrån har drivit med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

-Föreningar, stora som små, och som vill ha en jämställd styrelse, får i skriften konkreta tips och råd kring hur de kan komma igång med det arbetet, säger Johan Dahlén, projektledare på Volontärbyrån. I traditionellt kvinnodominerade typer av föreningar består styrelserna ofta av kvinnor, och vice versa. En mer jämställd styrelse kan hjälpa till att locka engagerade oavsett kön till föreningen, så det finns många goda anledningar att jobba med frågan.

Inom projektet har Volontärbyrån analyserat hur föreningar rekryterat till styrelser via Volontärbyrån. Dessutom har olika föreningar delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter av styrelserekrytering och jämställdhet.

Volontärbyråns 3 tips till föreningar som vill rekrytera jämställt

  1. Definiera hur ni vill att styrelsen ska vara sammansatt – vilka kompetenser ska finnas och på vilket sätt ska styrelsen vara jämställd?
  2. Avsätt tid för att få fram tillräckligt många kandidater till styrelsen.
  3. Tänk igenom vilka kanaler ni använder för att hitta kandidaterna – samma gamla vanliga kanaler leder ofta till samma gamla vanliga resultat.

Ladda ner och läs skriften Jämställd Rekrytering