Nytt projektbidrag till föreningslivet i Malmö. Hur ska dessa användas? Var med och påverka!

Vardagsmenyn  – torsdagen den 16 mars kl. 09:00-12:00

Fritidsnämnden i Malmö tog den 26 januari årets budget. I budgeten finns det både ”gamla och nya” pengar och aktiviteter.  Nämndens ordförande Frida Trollmyr berättar om och kommenterar den antagna budgeten. Det ges naturligtvis möjligheter till frågor kring budgeten.

I budgeten finns bland annat en post för ett nytt projektstöd på 500 000;-, där det inte är helt fastlagt hur detta ska fördelas och inom vilka områden de ska satsas på.

Vill du vara med och ge input kring statuter, principer och satsningar så får du här den möjligheten! Under workshopen kommer det att ges utrymme för kreativa diskussioner och inlägg så att avsatta medel kommer till mest nytta.

Efter workshopen bjuder vi på en vegetarisk lunch till de som så önskar. Observera att anmälan till lunchen sker i samband med anmälan. Här ska även ev. allergier anges.

Föreläsare: Frida Trollmyr, kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa i Malmö stad. Ansvarsområdet är brett och innefattar bland annat det fortsatta arbetet med Malmökommissionen, stadens fritids- och idrottsanläggningar, föreningar och deras bidrag samt frågor som rör stadens museum, bibliotek, arkiv och andra konst- och kulturverksamheter.

Mer information och anmälan