Omorganisation i KC Malmö

KC Malmö har gjort en omorganisation. Mariam Ismail Daoud fokuserar numera på jämställdhets och mångfaldsarbetet inom KC Malmö och även på Malmö Ideella (MIP). Dessutom kommer Mariam arbeta mer med kärnverksamheten i Malmö Ideella. Frågor som rör KC Malmös utbildningar och verksamhet hanterar Ivar Scotte. Olle Möller bygger upp vår satsning på digital verksamhet.