Omvärldsanalys för idéburna organisationer

Vardagsmenyn den 30 november kl. 09:00-11:00

Omvärldsanalys är en viktig uppgift för organisationer. Det handlar om hur man uppfattar och håller koll på omvärlden, i syfte att bättre förstå sin uppgift och stärka sitt strategiska arbete.

Föreläsningen ger en introduktion till hur omvärldsanalys kan fungera, både som en separat, kvalificerad aktivitet och som en integrerad del av organisationens arbete.

Föreläsare: Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola. Han var aktiv i utvecklandet av kandidatprogrammet Mångfaldsstudier på högskolan och genomförde där kursen Omvärldsanalys för mångfaldsarbete.

Mer information