Opinionsbildningens skiftande former och förutsättningar

Vardagsmenyn den 20 september kl. 09:00 – 11:00

Vad är opinionsbildning? Vilket syfte har den? Och var äger den idag rum?

Med utgångspunkt i en snabb historisk tillbakablick diskuterar Ann-Sofi Ljung Svensson dagens skiftande former av opinionsbildning. De nya digitala medierna har skapat en förändrad offentlighet, nya maktstrukturer och ett utvidgat demokratibegrepp. Men att bilda en bred allmän opinion via digitala medier är inte samma sak som att nå fram till beslutsfattarna. De traditionella medierna utgör fortfarande en central plattform för kontakten med samhällets makthavare.

Föreläsningen är en repetition och fördjupning av föregående tillfälle.

Föreläsare: Ann-Sofi Ljung Svensson är lektor i Litteraturvetenskap på Institutionen för konst, kultur och kommunikation på Malmö högskola

Mer information och anmälan