Opinionsbildningens skiftande former och förutsättningar

Vardagsmenyn den 2 december kl. 11:00-12:00

Vad är opinionsbildning? Vilket syfte har den? Och var äger den idag rum?

Med utgångspunkt i en snabb historisk tillbakablick diskuterar Ann-Sofi Ljung Svensson dagens skiftande former av opinionsbildning. De nya digitala medierna har skapat en förändrad offentlighet, nya maktstrukturer och ett utvidgat demokratibegrepp. Men att bilda en bred allmän opinion via digitala medier är inte samma sak som att nå fram till beslutsfattarna. De traditionella medierna utgör fortfarande en central plattform för kontakten med samhällets makthavare.

Föreläsare: Ann-Sofi Ljung Svensson, lektor i Litteraturvetenskap på Institutionen för konst, kultur och kommunikation på Malmö högskola. Hon arbetar huvudsakligen med kurser om offentligt skrivande i olika medieformer: dels traditionell opinionsjournalistik, dels professionellt kommunikativt skrivande på digitala plattformar.

Mer information