Översyn av bestämmelser för kulturstöd

Kulturnämnden har beslutat att uppdatera bestämmelserna för kulturstöd. I bestämmelserna anges vem och vad som kan få kulturstöd och andra villkor för stödet.

Informationsmöte
Kulturförvaltningen bjuder in till ett öppet informationsmöte den 24 januari 2017 kl 16.00,
plats: STPLN, Stapelbäddsgatan 3.

Vi behöver dina synpunkter!
Aktörer inom det fria kulturlivet är även välkomna att lämna synpunkter på förslaget via mail till kulturstod@malmo.se

Mer information finns här: malmo.se