Pengar till läsfrämjande under skollov

Varje år fördelar Kulturrådet pengar till regional kulturverksamhet. Regeringen beslutade inför 2017 att en del av dessa pengar också kan användas till läsfrämjande aktiviteter som är kopplade till skolloven. Det nya bidraget söks under samma period som för utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet. Under våren 2017 är ansökningsperioden 23 februari – 23 mars.

Det nya bidraget söks av aktörer som vill uppmuntra läsning. Det kan vara skolbibliotek och folkbibliotek, fritidshem, idrottsföreningar, kulturinstitutioner eller andra regionala aktörer. Kulturrådet kommer prioritera regional förankring och spridning när pengarna fördelas. Kulturrådet ser gärna att den som söker det nya bidraget försöker nå nya och läsovana grupper, främjar samarbete, utgår från barnens läsintresse gärna med hela familjen inblandad.

Läs mer om bidraget