Pop-up Science Shops: Civilsamhället + Akademin = Sant

Samverkan och partnerskap mellan sektorer är något som ofta förs fram som nödvändigt för att lösa dagens samhällsutmaningar. Social Innovation Skåne vill skapa fler former för detta och bjuder därför in NÄTVERKET:s medlemsorganisationer och andra aktörer från civilsamhället att delta i en pilot av en Pop-up Science shop.

Science shops har använts av olika universitet och forskningsinstitut sedan 1970-talet. Ofta har det byggts ett fysiskt centrum i anslutning till ett lärosäte. Science shops fungerar då som en permanent plats för tvärvetenskapliga och tvärsektoriella processer som främjar utbytet mellan akademi och övriga samhällssektorer. Traditionellt har science shop haft civilsamhället som målgrupp. Vi vill under våren testa en Pop-up version, alltså en tillfällig version, av en Science shop och hoppas att ni vill vara med och först ut i Sverige!

Vi kommer att anordna tre träffar under våren där det första tillfället äger rum måndagen, den 13 februari 2017 på Ängelholmsgatan 1A i Malmö. Då identifierar vi tillsammans med några forskare lämpliga frågeställningar. Representanterna från civilsamhället bidrar med erfarenheter och kunskap om de ämnen som det önskas fördjupad kunskap eller forskning kring. Efter första tillfället tar alla deltagare ställning till om de vill vara med i den fortsatta processen.

13 februari 2017 – kl. 13-16: Frågeställningar och utmaningar utvecklas – Ängelholmsgatan 1 A
27 mars 2017 – kl. 13-16: Presentation av befintlig forskning alt. nya forskningsidéer
15 maj 2017 – kl. 13-16: Stöd i implementering av kunskapen eller utveckling av nya projekt

Alla träffar startar med lunch kl. 12.15 för de som vill.  Anmäl dig här till den 13/2

Inbjudan