Presentation av KC Malmö på spridningskonferensen

Olle Möller presenterar KompetensCenter Idéburna Malmö på spridningskonferensen den 19 september 2017.