Processledarutbildning

Vardagsmenyn den 28 februari kl. 09:00-12:00

På samma sätt som organisationer leds av chefer och verksamhetsledare behöver olika typer av utvecklingsarbeten ledas av någon som har ett särskilt ansvar för själva genomförandet. Vi kallar denne någon för processledare. I linje med detta använder vi samlingsnamnet processer när vi menar olika typer av förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbeten. Arbeten som i sig kan ha många syften. Det kan handla om att kartlägga en förenings utbildningsbehov, om att arbeta fram underlag till kommande verksamhetsinriktning eller att sortera bland en massa strul.

Målsättningen med utbildningen är att ge:
-Ökad insikt om förståelse för vad processer kan vara och vilka ”ingredienser” som kan ingå
-Teoretiska inslag rörande organisationsutveckling kopplat till processer.
-Samtal om förhållandet mellan strategisk och operativ nivå.
-Ökad insikt om processledarroller i allmänhet och din egen i synnerhet.
-Förslag på metoder och verktyg på strategisk och operativ nivå.

Föreläsare: Daniel Andersson och Linnéa Skoogh, Skåneidrotten

Daniel arbetar som verksamhetsledare och har en flerårig bakgrund som processledare för idrottsföreningar och förbund i Skåne. Linnéa arbetar som idrottskonsulent och möter föreningar dagligen i sitt arbete, då hjälper hon bland annat malmöföreningarna med olika utbildningar och förändringsprocesser.

Mer information och anmälan