Projektbidrag – Lokala resurscenter

MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder ideella organisationer att ansöka om projektstöd för att skapa lokala resurscentrum i områden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2017.

Läs mer här: www.mucf.se/lokala-resurscenter