Seminarium med TechSoup flyttat till hösten

TechSoup erbjuder i samarbete med Google föreningarna 100 000:- att använda till marknadsföring på internet. Den 26 april var det inplanerat ett seminarium med  KC Malmö och TechSoup där de praktiska förutsättningarna för att få och utnyttja erbjudandet skulle gås igenom. Vi har fått önskemål från TechSoup att senarelägga detta seminarium till hösten. Vi återkommer med datum.