Social Innovation Summit 2017

Social Innovation Summit 2017 äger rum den 14-15 november på Slagthuset i Malmö. Det är årets event inom social innovation och samhällsentreprenörskap i Sverige. Under två dagar samlas entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att hitta nya, innovativa lösningar på vår tids mest angelägna samhällsutmaningar.

http://sisummit.se/