Start för det Ideella mötet den 13 september

Det Ideella mötet är en mötesplats för förtroendevalda och ideellt engagerade i de föreningar och organisationer som är med i KompetensCenter Idéburna Malmö. Det Ideella mötet äger rum en gång per månad och vi startar upp den 13 september kl. 18-21.

Programmet för kvällen heter Arbetsgivarens skyldigheter kring organisatorisk och social arbetsmiljö.
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att motverka och förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har även arbetsmiljöansvaret för frivilliga/volontärer som utför arbetsrelaterade uppgifter.

Föreläsare: Rebecka Stendahl, rådgivare IDEA

Läs mer om det Ideella mötet