Svenska för nyanlända – Samverkan studieförbund och föreningar

Bild: Sensus

Vardagsmenyn den 28 september kl. 09.00-10:00

Regeringen har gett studieförbundet riktade medel för att ge svenskundervisning för nyanlända.

Det finns fortfarande en del resurser kvar. Kan Din förening vara intresserade av att ta del av dessa?

Studieförbunden Sensus och NBV berättar om hur de arbetar med frågan och diskuterar hur fler föreningar kan bli delaktiga. Ta chansen att berika er förenings verksamhet och medverka till ännu bättre integrationsmöjligheter för nyanlända.

Mer information