Uppstart Referensgrupper

Det är nu äntligen dags att starta upp de referensgrupper som är en viktig del i KompetensCenter Idéburna Malmös verksamhet. Mötet äger rum i KompetensCenter Idéburna Malmös lokaler på Nobelvägen 21 i Malmö den 6 oktober kl. 18.00-20.00.

Det finns idag anmälda till 9 (av 12) Referensgrupper. Antalet varierar från 2 till 10 personer per grupp. Det finns plats för och kommer fler!

Mer information och anmälan