Utbildning: Att fånga engagemang

En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget i föreningslivet
Denna dag om att fånga engagemanget syftar till att ge dig och din organisation olika perspektiv på
ideellt engagemang. Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att ta tillvara på engagemanget och involvera fler frivilliga i verksamheten. Utbildningen avslutas med att vi spanar in i framtiden och diskuterar hur vi kan rusta våra föreningar för att fånga upp framtidens engagemang. Under utbildningen blandar vi teori med praktiska tips och ett viktigt inslag är möjligheten att utbyta kunskap och erfarenhet med de andra organisationerna på kursen.

Utbildningen anordnas av Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

Praktisk information
Tid: Torsdag 10 november 2016, kl. 9.00-16.00
Plats: Nobelvägen 21, Malmö
Deltagare: Ideella föreningar med volontärer i verksamheten
Anmälan: Senast 30 oktober. Klicka här!
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika
Frågor? Johan Dahlén; johan.dahlen@volontarbyran.org eller telefon 070-226 32 06

Mer information

Inbjudan