Välkommen till Co-Create Malmö 14-21 november

Mellan den 14-21 november bjuder kommunala och idéburna verksamheter i Malmö in till samverkan. Utmaningarna vi står inför behöver mötas på nya sätt. I workshops arbetar vi tillsammans för lösningar där våra olikheter blir en styrka.

Varmt välkommen att medskapa Malmö!
www.ccmalmo.se

Co-Create Malmö är en del av Malmöandan – en process för att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburna rörelser i arbetet för en öppen och jämlik stad.

www.malmoandan.se