Välkomna till årets spridningskonferens

Tisdagen den 19 september kl. 09:00 – 13:00 arrangerar projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö en spridningskonferens inom ramen för Framtidsfestivalen i Malmö. Vi riktar oss till företrädare för medskapare och samverkare, stadens tjänstepersoner, förtroendevalda i politik och föreningsliv, anställda i offentlig och idéburen sektor.

Program
09.00 Registrering och fika
09.30 Kraften i civilsamhället
Välkommen och inledning

Kompetensutveckling i samhällsutveckling och kraften i civilsamhället med socialfonden.

Resonemang kring kraften med civilsamhälle, anställningsbarhet och kompetensutveckling.
Skapa, samordna, göra tillgängligt! Hur jobbar Kompetenscenter Idéburna Malmö egentligen?

10.30 Verkligheten ger mer än nu
Kompetenscenter Idéburna Malmö från start till nu?

11.00 Hur ser vi på framtiden?
Vilka konsekvenser kan lokalt kompetenscenter ge? Vad får det för inverkan på framtiden?
Vilken inverkan kommer olika perspektiv ha på samhället?

Framtidsperspektiv på kompetensutveckling (form och inriktning) kopplat till civilsamhället

  • Lokalt perspektiv
  • Idéburet perspektiv
  • Nationellt perspektiv

12.00 Avslutning och mingellunch

Plats: Spegelsalen, Moriskan i Folkets Park Malmö
Anmäl dig senast den 17 september via länk:
https://simplesignup.se/private_event/100714/366eeacaf7
Konferensen är kostnadsfri.
Arrangemanget kommer spelas in för att sändas i efterhand

Mer information