Varför göra en kommunikationsplan?

Vardagsmenyn den 7 november kl. 09:00 – 12:00

Framgångsrik kommunikation bygger ofta på något slags kodbrott, kreativ improvisation. Kanske är det lätt att tänka att det bara är improvisation utan strategi men den riktiga framgången förenar dessa bägge – strategisk improvisation. Jag skulle vilja benämna det som att agera fritt med ryggrad och ryggraden är jätteviktig att den finns, hållbar och på riktigt. Först då kan man framgångsrikt över tid agera fritt.

Arbetet med att ta fram ryggraden är det viktigaste som finns, har man inte gjort det måste man investera i det och göra grovjobbet. Ryggraden kan vara affärsidén, verksamhetsstrategin, verksamhetsplanen, varumärkesplattformen eller kommunikationsplanen. Ramverk som innehåller mål, strategier, aktiviteter, tid och mer.

Under denna förmiddag tittar vi på kommunikationsplanen idag och dess syfte i att rätt budskap når rätt mottagare i rätt kanal och i rätt tid, utan att för den delen bli ett 40–sidigt dokument utan just ett ramverk för strategisk improvisation.

Ta gärna med er organisations verksamhetsstrategi/mål/vision/verksamhetsplan!

Föreläsare: Caroline Thunved, kommunikationschef på Scouterna

Mer information och anmälan