Vi kan alla!

Vardagsmenyn den 9 december kl. 09:00-12:00

Alla som är aktiva, anställda, ideella eller på annat sätt engagerad i en ideell förening eller organisation upplever positiva saker. Annars hade vi inte varit kvar. Ibland undrar vi ändå på varför vi håller på. Engagemang och uthållighet handlar mycket om syn- och förhållningssätt.

Här får Du några tips och idéer om hur man kan upprätthålla glöden och engagemanget, både privat och i din förening. Seminariet bygger på allas delaktighet och deltagande.

Föreläsare: Olle Möller har under många år verkat i många olika roller inom den idéburna sektorn. Han har också under mer än 15 år arbetat som utbildare inom organisations- och ledarskapsområdet.

Vi välkomnar anställda, förtroendevalda och ideell engagerade i de föreningar och organisationer som är med i KompetensCenter Idéburna Malmö.

Mer information