Vi startar upp hösten med Vardagsmeny den 17 augusti

Den 17 augusti innehåller Vardagsmenyn:

Kl. 09-11 Hur fungerar Malmö stad?
Kl. 11-12 Workshop och samtal om hur vi nätverkar och varför
Kl. 13-14 Medlemskommunikation

Mer information och anmälan

Vardagsmenyn ger möjlighet till påfyllnad av ny kunskap, fördjupning av befintlig eller uppfräschning av kunskap som inte använts på länge. Genom korta pass ges möjlighet att möta andra med samma behov och intressen. Målgruppen är anställda i våra medskapareorganisationer.