Vilken roll spelar föreningslivet och hur mäter vi dess värde? Del 1

Vardagsmenyn den 20 september kl. 09.00-12.00
Vi inleder fm. med att möta några föreningar som bildats utifrån nya behov kopplade till dagens samhällsutmaningar och som kan fungera som inspirerande exempel, Yalla trappan, Somalien information and Business center.
Föreläsning kring den idéburna sektorn och samhällsutmaningarna -förr och nu!
Föreläsning kring hur vi mäter och värderar den idéburna sektorns arbete?
Workshop- Vad förväntar sig offentlig sektor av föreningslivet i framtiden, och vilken roll vill vi själva spela?

Föreläsare: Ingemar Holm, verksamhetsledare vid Centrum för Publikt Entreprenörskap och Fredrik Björk, lärare och forskare vid Malmö högskola / Urbana studier

Mer information