Vilken roll spelar föreningslivet och hur mäter vi dess värde? Del 2

Vardagsmenyn den 12 oktober kl. 09.00-12.00

Föreläsning kring organisering och social mobilisering i praktiken, med inspirerande exempel från Röstånga Tillsammans.
Workshop – Vad är social mobilisering för dig?
Föreläsning kring utveckling av redskap för förändring, som IOP, Lokala Överenskommelser, m.m, där samverkan, dialog, och tillitsbyggande är några av fundamenten. Inspirerande exempel från samverkan kring projektet Social Innovation Skåne.
Workshop – kring behovet av nya samverkansformer.

Föreläsare: Nils Phillips, projektledare vid Centrum för Publikt Entreprenörskap och Elin Dagerbo, är kommunikatör vid Centrum för Publikt Entreprenörskap.

Mer information