#wetoo – Förebygg trakasserier på arbetsplatsen

Vardagsmenyn den 13 december kl. 09:00 – 12:00

Diskrimineringslagen med fokus på sexuella trakasserier och aktiva åtgärder, för ideella föreningar men med fokus på föreningarna som arbetsgivare. I detta ingår även resonemang angående förebyggande arbete och policydokument.

Föreläsare: Malmö mot Diskriminering

Mer information och anmälan