Workshop: inkluderande medlemsrekrytering

Vardagsmenyn den 18 januari kl. 09:00 – 12:00

Workshopen riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering. Att tänka inkluderande är nödvändigt för att medlemmar ska känna sig välkomna i föreningen. Vad innebär inkluderande medlemsrekrytering i praktiken? Hur kan ni arbeta för att bli tillgängliga för fler människor?

På workshopen får ni handfasta råd för att tänka och rekrytera inkluderande. Ni kommer att arbeta tillsammans med interaktiva övningar som förhoppningsvis leder till givande diskussioner.

Föreläsare: Charlotte Ovesson, beteendevetare och expert på mångfald och jämlikhet.

Mer information och anmälan