Workshop – Lions Quest ”Tillsammans” Värdegrundsarbete i praktiken

Vardagsmenyn den 5 september kl. 09.00-12.00
Kursen är en workshop (aktiv medverkan av deltagarna uppskattas) där bl.a. följande delar tas upp:
Information om Lions och om Lions Quest ”Tillsammans”.
Vad är värdegrundsarbete?
Hur genomsyrar värdegrunden arbetet i föreningen?
Ledarskap och värdegrundsarbete.

Föreläsare: Marianne J. Fredriksson, International  Senior Trainer Coach Lions Quest

Mer information