Workshop: Omvärldsanalys som gränssnittsanalys

Vardagsmenyn den 5 april kl. 09:00 – 10:45

Tillsammans med Jonas Alwall jobbar vi vidare med frågorna om hur omvärldsanalysens praktiska redskap kan användas för att öka förståelsen av omvärlden och den egna organisationens relation till den. Särskilt fokus läggs på omvärldsanalysen som en ”gränssnittsanalys”, alltså en analys av kontaktytan mellan organisationen och dess omvärld – de aspekter och sätt på vilka organisation och omvärld angår varandra.

Föreläsare: Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola. Han var aktiv i utvecklandet av kandidatprogrammet Mångfaldsstudier på högskolan och genomförde där kursen Omvärldsanalys för mångfaldsarbete.

Mer information och anmälan