Workshop: Omvärldsanalys – syfte och tillvägagångssätt

Vardagsmenyn den 28 februari kl. 13:00-14:00

Detta seminarium inleder en serie av tre där vi mer praktiskt undersöker omvärldsanalysens möjligheter.

Jonas Alwall ger en introduktion till metodval inom omvärldsanalys och vi diskuterar vilka metoder som kan vara användbara för den egna organisationen i den specifika situation man befinner sig.

Föreläsare: Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola. Han var aktiv i utvecklandet av kandidatprogrammet Mångfaldsstudier på högskolan och genomförde där kursen Omvärldsanalys för mångfaldsarbete.

Mer information och anmälan