Infomöte med Maktsalongen

Är du en ung kvinna som är eller vill bli ledare i en ideell organisation eller rörelse?
Vill du lära dig mer om praktiskt systerskap, nätverka med andra unga kvinnor och få praktiska verktyg för hur du kan ta och behålla makt? Då är Maktmötet till för just dig!

Infomöte med Maktsalongen
Plats: Nobelvägen 21
Datum: 12 juni 2018
Tid: kl.11:30 – 13:00
Vegetarisk lunch serveras till de som anmält sig

Anmälan till infomöte – Maktsalongen

Om Maktmötet läs mer på http://maktsalongen.se/maktmotet/
Om du vill, kan du anmäl dig direkt på http://maktsalongen.se/anmalan-maktmotet/

Malmötimmen Kansliet för hållbar utveckling

Måndagen den 11 juni kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Dagens innehåll:

Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för kansliet för hållbar utveckling, presenterar vad Malmö stad gör inom hållbara och globala Malmö. Det kommer att finnas möjlighet till dialog och frågor.

Kansliet för hållbar utveckling har i uppdrag att leda, samordna och stödja Malmö stads förvaltningar i arbetet med hållbar utveckling och vara en sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden. Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges budgetmål och Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.

Det är på den lokala nivån i städerna som förändringarna sker, här påverkar vi små och stora Malmöbors och våra besökares vardag. Varje dag. Det är därför vi i Malmö stad gör de globala målen till lokala. För att vi vill vara med att skapa ett hållbart Malmö och en hållbar värld. Malmö stad vill inte skapa ensam förändring utan tillsammans med alla sektorer. Vad kan vi göra tillsammans staden och det civila samhället?

Mer information och anmälan

Nytt tillfälle för vår webbutbildning

Webbinarie: Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara? med Charlotte Ovesson
Tillgängligt från den 21 maj till den 27 maj
Längd: 28 minuter
Workshopen riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering.

Mer information och anmälan

En webbutbildning är en online utbildning, där du själv väljer tid och plats för att gå utbildningen. Det är enkelt att delta. Du laddar ner programmet, väljer var, hur och med vem du vill gå utbildningen, loggar in på anvisade länk, och kör igång. Vi ser den som en del av alla våra andra utbildningar på Kompetenscenter Malmö, med möjligheten att erbjuda fler att delta undan hinder för tid eller plats.

Frukostmöte Kommunikatörer

KC Malmö bjuder in dig som arbetar med kommunikation till en träff den 28 maj kl. 09:00-10:30.

Rollen som kommunikatör kan spänna över många områden och olika arbetsuppgifter.
KC Malmö har som ambition att bidra till ökad kunskap och kompetens för denna viktiga grupp. Eftersom kommunikatörsrollen är väldigt olik beroende på i vilket sammanhang man verkar måste vi hitta former och innehåll med hjälp av sektorns kommunikatörer.

Vi har bjudit in Alexandra Bylund som föreläsare.

Alexandra äger och driver den digitala byrån Mama Said Media och är expert på digital kommunikation och sociala medier. Hon älskar allt som har med kommunikation att göra och brukar föreläsa i ämnet. På Mama Said Media arbetar Alexandra och hennes kollegor med sociala medier, podcasts, videos, content marketing, Facebook-annonsering och Influencer marketing. Alexandra kommer att prata om Facebook och den nya, omtalade algoritmen och hur vi kan jobba nu anpassat utifrån den.

Mer information och anmälan

Nu startar vi webbutbildning

En webbutbildning är en online utbildning, där du själv väljer tid och plats för att gå utbildningen. Det är enkelt att delta. Du laddar ner programmet, väljer var, hur och med vem du vill gå utbildningen, loggar in på anvisade länk, och kör igång. Vi ser den som en del av alla våra andra utbildningar på Kompetenscenter Malmö, med möjligheten att erbjuda fler att delta undan hinder för tid eller plats.

Vi börjar med webbinariet Vilken förening är ni idag – och vilken förening vill ni vara?
Tillgängligt från den 21 april till den 29 april
Längd: 28 minuter
Workshopen riktar sig till föreningar som är intresserade av att hitta nya strategier för att värva medlemmar och bredda sin medlemsrekrytering.

Mer information och anmälan

Malmötimmen Funktionsstödsförvaltningen

Måndagen den 7 maj kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Dagens innehåll:
Nidal Aish från Funktionsstödsförvaltningen presenterar förvaltningens målgrupper, huvuduppdrag och arbetsområde.
Nidal kommer även att ge två exempel om samverkan med och stöd till organisationer som verkar inom funktionsnedsättningsområdet.

Förvaltningen har bjudit organisationer på dialog under mars 2017 dvs. innan den startades 1 maj. Målet är att arbeta fram en struktur för en långsiktig hållbar samverkan mellan funktionsstödsförvaltningen och idéburna organisationer och Malmöbor. Tiotals organisationer anslöt sig till en arbetsgrupp tillsammans med förvaltningens representanter.

Ett annat exempel är verksamheten Organisationsstöd. Målet inom funktionsnedsättningsområdet är att stödja organisationer vars verksamhet utgör ett komplement och eller alternativ till kommunens egen verksamhet samt stöd till opinionsbildningsinsatser. Stödet omfattar medel som beviljas årligen till sökande organisationer.

Det kommer att finnas möjlighet till dialog och frågor.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Mer information och anmälan

Hassela Included – att förebygga diskriminering med ett intersektionellt perspektiv

Vardagsmenyn den 9 maj kl. 09:00 – 12:00

Föreläsning, workshops, övningar och diskussion om diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv.
Vad är diskriminering? Hur kommer det sig att diskriminering finns och varför drabbas inte alla på samma sätt? Och framförallt, hur kan vi i våra olika roller i våra organisationer, föreningar eller arbetsplatser förebygga och förhindra det? Under förmiddagen svarar vi på följande frågor genom kunskapsutbyte, övningar, workshops och diskussion för att belysa diskriminerande och begränsande normer och strukturer och möjliggöra en mer inkluderande miljö på de platser vi är verksamma.

Hassela Included är ett projekt som syftar till att jobba förebyggande mot diskriminering genom att stötta personal på arbetsplatser där unga och unga vuxna berörs med kompetensutveckling, i form av interaktiva föreläsningar, workshops, övningar och diskussion, om diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv. Projektets mål är att skapa mer kompetenta välkomnande arbetsmiljöer för Hasselas primära målgrupp, dvs unga och unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Föreläsare: Agneta Khan, projektmedarbetare inom projektet Hassela Included

Mer information och anmälan

InDesign grundkurs

Det här är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i Adobe InDesign som gör att du kan komma igång med att formge och skapa dina egna trycksaker. Vi utgår från praktiska designuppgifter som vi tillsammans arbetar med.
Inga förkunskaper om programmet krävs, dock är datorvana ett krav.
Kursen äger rum i en datasal vilket innebär att det inte krävs egna datorer eller programvaror.

Utbildningen är på 5 tillfällen och du förväntas deltaga vid samtliga kurstillfällen.

Fredag 20 april kl. 09:00 – 12:00
Torsdag 26 april kl. 09:00 – 12:00
Fredag 18 maj kl. 09:00 – 12:00
Fredag 25 maj kl. 09:00 – 12:00
Torsdag 31 maj kl. 09:00 – 12:00

Målgrupp: Föreningsanställda i våra medskaparföreningar. I mån av plats kan även andra beredas plats.

Mer information och anmälan

Inflytandeguiden fördjupas – konkreta metoder för att öka inflytandet

Vardagsmenyn den 11 april kl. 10:00 – 12:00

Tycker du att demokrati är viktigt? Vill du veta hur du kan öka inflytandet i din organisation? Eller fördjupa dig i Inflytandeguiden sen du senast deltog på en workshop om Inflytandeguiden? Har din organisation kört fast i något spår på vägen? Eller kanske inte riktigt kommit igång med en inflytandeprocess? Ja, då vill du absolut delta på denna workshop!

Workshopen riktar sig både till dig som deltagit på en workshop innan och till dig som är ny för Inflytandeguiden. Under workshopen kommer ni att lära av varandras arbete med inflytande, gå in på djupet och ta ett steg till ett ökat inflytandearbete hos just din organisation.

Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder för inflytandearbete och ger dig inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk.

Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

På workshopen får du konkreta tips och vägledning i den fördjupade processen. Du lär dig hur du kan ta metoden vidare till din organisation och leda ett inflytandearbete.

Spelet kommer visas upp och ni får veta hur det fungerar, sen går vi vidare och dyker in i resterande material. Workshopen passar alltså både för dig som deltagit innan och för dig som är ny.

Föreläsare: Anna Edlund, författare av inflytandeguiden

Mer information och anmälan

Malmötimmen Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Måndagen den 9 april kl. 09:00 – 10:00

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde.

Dagens innehåll:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag och samarbete med idéburen sektor i Malmö
Matilda Padoan och Mimmi Olsson är tjänstepersoner på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Under timmen berättar de om Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag och ger exempel på hur förvaltningen samarbetar med idéburen sektor i Malmö. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och ge förslag på hur samarbetet med förvaltningen kan utvecklas.

Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.

Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa nya beröringspunkter mellan staden och föreningslivet. Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler.

Mer information och anmälan