Det interkulturella ledarskapet

Vardagsmenyn den 3 oktober kl. 13:00-14:00.
Om man idag vill utöva ett professionellt ledarskap bör man ha kunskaper om hur olika kulturella värden kommuniceras. Det behövs också en kunskap om hur den egna kulturen ska beskrivas och kommuniceras. För att på ett bättre sätt kommunicera och verka som ledare handlar det för vissa om att öppna upp nya sinnen; för andra handlar det om att utveckla de kommunikativa färdigheterna.

Tydlig och effektiv kommunikation handlar till stor del om samtalsteknik, men det handlar också om respekt, tillit och medmänsklighet. Visst, men vilka kommunikativa kompetenser behöver vi i möten med människor från olika kulturella bakgrunder?

Föreläsare: Bo Norlund, Malmö högskola

Mer information