Få koll på civilsamhället – regionala kartläggningar för förändring

Välkommen till en livestreaming från en halvdagskonferens om kartläggningar över civilsamhället den 20:e mars kl. 10-13.

Plats för livestreamingen är Nobelvägen 21. I anslutning till detta bjuder vi på en lättare lunch, som i grunden blir vegetarisk. Därför behöver vi få information om det är något vi behöver tänka på kring det.

Anmälan sker till Mikael Johansson, mikael@mip.org.se, 0729-99 83 77 senast 14/3.

Din verksamhet är en del av den stora svenska idéburna sektorn, med dess myller av föreningar, kooperativ, samfund och stiftelser. En sektor som fyller många viktiga funktioner i samhället.

Men det saknas ofta överblick av dess omfattning och betydelse både i den offentliga och idéburna sektorn. Genom att tillvarata sektorernas unika värden skapas förutsättningar för alla att bidra i samhällsbygget. Idéburna mervärden handlar om sektorns demokratiska organisering, dess icke vinstdrivna motiv, det ideella engagemanget och småskaligheten.

Mer information