Fördjupad omvärldsanalys – två tillfällen

Onsdag 21 mars kl. 09:00 – 12:00
Torsdag 17 maj kl. 09:00 – 12:00

Dessa tillfällen bygger vidare på den mer övergripande presentationen av omvärldsanalys och omvärldsanalytiska arbetssätt som har getts under föregående terminer.

Vi kommer nu att gå närmare in på din egen organisation och tillsammans undersöka hur organisationens behov och resurser kan komma till uttryck i en plan för omvärldsanalys.

I detta steg av lärandet om omvärldsanalys är det extra viktigt med kontinuitet, och därför ber vi er boka in och anmäla er till båda tillfällena. En klar fördel är också om ni kan delta med flera personer från samma organisation/förening. Detta eftersom ni bör vara flera som diskuterar, bidrar med olika perspektiv och kan dela lärprocessen tillsammans.

Målgruppen är tidigare deltagare i omvärldsanalys

Föreläsare: Jonas Alwall, lektor i Internationell migration och etniska relationer på Urbana studier, Malmö högskola. Han var aktiv i utvecklandet av kandidatprogrammet Mångfaldsstudier på högskolan och genomförde där kursen Omvärldsanalys för mångfaldsarbete.

Mer information