Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner

Vardagsmenyn den 11 oktober kl. 09:00 – 12:00

– Fördjupningsworkshop för både dig som varit med förut och för dig som är ny

Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder för inflytandearbete och ger dig inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk. Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

På workshopen får du konkreta tips och vägledning i den fördjupade processen. Du lär dig hur du kan ta metoden vidare till din organisation och leda ett inflytandearbete. Spelet kommer visas upp och ni får veta hur det fungerar, sen går vi vidare och dyker in i resterande material. Workshopen passar alltså både för dig som deltagit innan och för dig som är ny.

Inflytandeguiden har tagits fram av Ax (Kulturorganisationer i samverkan) och ges ut av förlaget Trinambai som är specialiserat på ideella organisationer.

Föreläsare: Anna Edlund, författare av inflytandeguiden

Mer information och anmälan